GEBRUIKERSVOORWAARDEN


Gebruikersvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden voor www.deparmedesign.com

Algemeen

De Parme Design B.V. (Kamer van Koophandel 60590602), verleent u hierbij toegang tot www.deparmedesign.com en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door De Parme Design B.V. en derden zijn aangeleverd. De Parme Design B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op www.deparmedesign.com is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van De Parme Design B.V.

Beperkte aansprakelijkheid

De op www.deparmedesign.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De Parme Design B.V.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.deparmedesign.com onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De Parme Design B.V. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Parme Design B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd wijzigen.